powercoaching.plsitemap

Coaching

Business Coaching

Business Coaching jest korzystnym rozwiązaniem, gdy:

• U osób kierujących organizacją, działem, zespołem widoczne są oznaki wypalenia, obniżenia motywacji, ciągłego przemęczenia i frustracji, pogorszenia stanu zdrowia,
• Managerowie chcą wciąż się doskonalić i rozwijać swój wewnętrzny potencjał, skutecznie wyznaczać sobie cele i osiągać je, piąć się coraz wyżej, mieć wpływ na rozwój swojej kariery
• Osoby kluczowe dla firmy mają trudności w komunikacji z zespołem, ze współpracownikami lub występują pomiędzy nimi konflikty
• Nowa rola związana z zarządzaniem jest dla pracownika nowym wyzwaniem, pracownik awansował lub są plany co do jego awansu na nowe stanowisko i organizacja chce, by szybko zaczął pełnić nową funkcje lub by się do niej przygotowywał
• Kiedy efektywność pracownika spada, potrzeba obserwacji, udzielania mu informacji zwrotnej, rozwoju umiejętności handlowych, negocjacji, organizacji czasu, zarządzania stresem
• Firma chce podnieść efektywność zespołu/działu, którego wyniki nie są zadowalające, występuje spadek motywacji wśród pracowników, brak orientacji na osiąganie celów
• Firma jest w stanie stagnacji – potrzebne potrzebuje „natchnienia” pracowników” pozytywna energią, motywacją do działania,
• W każdej sytuacji, gdy rozwój i wsparcie dla pracownika lub pracowników korzystnie wpłynie na całą organizacje

Video


 


Member of group