powercoaching.plsitemap

Coaching

COACHING

COACHING – Twoja droga do sukcesu!

9_usa_Droga_po_horyzont

Podczas coachingu sam znajdziesz rozwiązania nurtujących Cię problemów, sam wyznaczysz sobie cele, możliwości ich osiągnięcia, plan ich realizacji. Wzmocnisz swój potencjał i wewnętrzną motywację. Sam odkryjesz co jest dla Ciebie naprawdę ważne, jakie są Twoje zasoby, mocne strony, wartości i talenty. Z pewnością rozwiniesz się i staniesz się lepszy od siebie samego wczoraj…

Czym coaching nie jest?

Coaching jest pozytywny, skierowany na teraźniejszość i przyszłość, na rozwój, wzmacniający potencjał Klienta. Nie jest więc psychoterapią,ponieważ nie skupia się na przeszłości, na diagnozowaniu,leczeniu poszukiwaniu przyczyn, powodów istniejącej sytuacji. Nie jest też doradztwem, ani szkoleniem, bo coach nie doradza Klientowi, nie daje gotowych rozwiązań, nie sugeruje, nie mówi Klientowi co ma zrobić, nie szkoli i nie uczy Klienta. Nie ocenia jego postępowania. W coachingu Klient sam pracuje nad ważnymi dla siebie tematami, sam dochodzi do wszelkich rozwiązań, sam działa, wdraża w życie swoje postanowienia pomiędzy sesjami. Coaching to doskonałe narzędzie dla ludzi zdrowych, którzy chcą się rozwijać, pracować nad swoimi ograniczeniami, osiągać swoje cele, w pełni wykorzystywać swoje zasoby, osiągać lepsze wyniki. Żyć pełnią życia i swoich możliwości!

Czym jest coaching?
Coaching jest jedną z najefektywniejszych metod rozwoju osobistego i zawodowego, stosowaną od wielu lat na całym świecie.Polega na współpracy między coachem a klientem, podczas której coach pomaga klientowi odrywać to co jest dla niego ważne, jego potencjał, wartości, drzemiące w nim talenty, zasoby. To przeprowadzanie klienta z miejsca A – gdzie jest teraz do punktu B- gdzie chce być, nie mówiąc mu co ma zrobić. Coaching prowadzi do realizacji dążeń klienta. Podczas cyklu spotkań coachingowych (sesji) klient pracuje z coachem na swoich własnych celach (osobistych i/lub zawodowych). Coaching zakłada, że klient wie co jest dla niego najlepsze, zna rozwiązania swoich problemów, ma w sobie wszelkie zasoby, by realizować to, czego pragnie. Coach pomaga tylko klientowi za pomocą odpowiednich pytań, narzędzi i ćwiczeń odnaleźć drzemiący w kliencie potencjał. 

images55

Coach wspomaga więc klienta w jego rozwoju,  w  precyzowaniu celów, które klient chce osiągnąć, tworzeniu planu ich realizacji w zgodzie z jego wartościami, a następnie wspiera klienta w ich realizacji i dokonywaniu zmian. Pomaga klientowi wyzwolić jego naturalny potencjał rozwojowy, zasoby, wyzwolić jego ambicje i motywację, motywuje go do działania i osiągania postanowień  Wszystko odbywa się podczas partnerskiej relacji między coachem a klientem, coach nie przyjmuje pozycji nadrzędnej.Coach nie ocenia postępowania klienta, za pomocą pytań i innych metod pobudza klienta do „podróży w głąb siebie”, powoduje dokonywanie przez klienta małych, ale niezwykłych „odkryć” na własny temat, wzbudzając jego motywację do zmiany.
Proces coachingowy składa się zawsze z trzech etapów: BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI -> PLANOWANIE DZIAŁAŃ ->DZIAŁANIE
 

Definicja Coachingu wg. International Coaching Federation – ICF:

“Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coache pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Profesjonalni coachowie zapewniają nieustającą współpracę przygotowaną specjalnie w celu niesienia pomocy klientom w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym. Coache pomagają ludziom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia.

Są oni nauczeni słuchania, obserwowania i przystosowywania własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta. Dążą do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta. Wierzą, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.”

Pochodzenie definicji: www.icf.org.pl
Własność: International Coach Federation Polska.

coach333

Definicja Coachingu wg. Roberta Dilts’a:

“Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.”

Definicja sir Johna Whitemore:

Coaching to odblokowywanie potencjału osoby, w celu maksymalizacji jej, czy jego dokonań i działań. Jest raczej wsparciem w uczeniu się niż nauczaniem.

images5

Definicja wg. Wikipedii:

Coaching (z ang. coaching – korepetycje, trenowanie) – interaktywny proces szkolenia, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu. (…)

Cechy charakterystyczne coachingu, jako dyscypliny:

jest dobrowolny
wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
jest zbudowany na bazie pytań
pobudza do myślenia
dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
prowadzi do świadomego dokonywania zmian
skupia się na osiąganiu celów (…)

Historia coachingu:

Niektórzy sądzą, że początki coachingu sięgają starożytnych Aten, gdzie Sokrates poprzez zadawanie pytań trafnie dobranych (pytania sokratejskie)inspirował rozmówców do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, kwestii, które ich nurtowały. W roku 1974 Timothy Gallwey w swojej książce „Wewnętrzna gra” zwrócił po raz pierwszy uwagę jak ogromne znaczenie ma wewnętrzne nastawienie zawodnika do sukcesu, odnoszonego w rzeczywistości podczas gry na korcie tenisowym. Gallwe opisuje metodę pracy ze sportowcami polegającą na zadawaniu sportowcowi właściwych pytań, nawiązujących do jego doświadczeń i nastawienia, odchodząc od tradycyjnego trenowania opartego na udzielaniu rad i wskazówek. Wystąpił z tezą, że osobista skuteczność zależy nie tylko od potencjału jednostki, lecz także barier, z których najgroźniejsze są te drzemiące w jej wnętrzu. Jako trener tenisa uważał, że każdy gracz musi najpierw stoczyć swoją wewnętrzną walkę, zanim wyjdzie na kort życia. Koncepcja Gallwey’a stała się podstawą coachingowego założenia, że osiąganie swoich szczytowych możliwości dokonuje się głównie poprzez pokonywanie wewnętrznych ograniczeń. Dlatego też podstawową rolą coacha jest przeniesienie uwagi klienta z przeszkód zewnętrznych stojących na drodze do realizacji celu na jego wewnętrzne bariery, głównie natury psychologicznej. W 1992 roku sir John Whitmore w swojej książce „Coaching for Performance” wprowadził definicję coachingu jako: ,,odblokowanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej czy jego dokonań i działań. Jest raczej pomaganiem w uczeniu się niż uczeniem. Według niego celem coacha jest budowanie w kliencie świadomości, odpowiedzialności i wiary w siebie

Video


 


Member of group