powercoaching.plsitemap

Coaching

OFERTA

Zapraszam Cię do zapoznania się z moją ofertą. Wspólnie przejdziemy drogę od punktu, w którym jesteś teraz do realizacji Twojego celu.

Katalog Life coaching2

 Katalog Life coaching3

Katalog Life coaching4

Katalog Life coaching5

Katalog Life coaching9

Katalog Life coaching8

COACHING GRUPOWY I ZESPOŁOWY

coach7

Tematyka i czas trwania procesu coachingu grupowego i zespołowego jest zawsze dopasowany do potrzeb grupy.

Coaching zespołowy (team coaching) – w tej formie coachingu przedmiotem zainteresowań jest zespół jako system. Najczęściej jest ona stosowana w organizacjach i służy zwiększaniu skuteczności pracy zespołu, który łączy jeden wspólny cel. Obszarami do pracy mogą tu być na przykład: poprawa komunikacji w zespole, radzenie sobie z konfliktami, zwiększenie motywacji i synergii zespołu

Coaching grupowy (group coaching) – to wspieranie rozwoju grup, pomoc w osiągnięciu przez nie zakładanego poziomu efektywności. Tutaj każdy z uczestników realizuje swój, odrębny cel, mogą to być przypadkowe osoby

SZKOLENIA I WARSZTATY

coach9009   

Celem warsztatów jest nabycie i rozwój własnych umiejętności, osiąganie indywidualnych celów przez uczestników. Uczestnicy pracują w małych grupach, w parach oraz  indywidualnie, mając do dyspozycji wiedzę i narzędzia, które otrzymują na szkoleniu. Następnie wspólnie omawiamy wykonane zadania i uczestnicy otrzymuję informację zwrotną. Warsztaty dają możliwość doświadczenia i przećwiczenia w bezpiecznych warunkach sytuacji z życia i nowych umiejętności.

 Przykładowe szkolenia i warsztaty:

  • Czym jest coaching?
  • Coaching Kariery
  • Lidership coaching
  • Autocoaching w radzeniu sobie ze stresem
  • Zarządzanie stresem
  • Zarządzanie czasem
  • Zwiększenie efektywności zespołu
  • Wyznaczanie celów

Zaprojektuję i przeprowadzę każde szkolenie i warsztat „szyte na miarę” Twoich potrzeb.

images166

 

\ e życia osobistego, coach wspiera Cie we wszystkich jego aspektach, Ty decydujesz nad czym chcesz w danym momencie pracować   
Proces Life coachingu trwa zazwyczaj od 5 -10 spotkań, co tydzień, dwa tygodnie, w zależności od potrzeb klienta. Sesja trwa 1,5 godziny. Gwarantuję Ci, że podczas Life coachingu razem znajdziemy drogę do realizacji każdego Twojego celu. Podczas sesji możemy pracować nad tematami, takimi jak:
Realizacja Twoich celów w obszarze życia prywatnego: definiowanie Twoich pragnień, planów życiowych, określanie celów, tworzenie planu ich realizacji,wzmacnianie  motywacji do ich osiągnięcia
Dylematy, kiedy trudno Ci podjąć decyzje w jakimkolwiek temacie, pomogę Ci podjąć najlepszą dla Ciebie decyzję

Odkrywanie i rozwijanie Twojego wewnętrznego potencjału,zasobów, Twoich mocnych stron, wartości, talentów, szukanie pasji, misji życiowej, podejmowanie nowych wyzwań
Relacje interpersonalne i związki: poprawa Twojego funkcjonowania w relacji z innymi ludźmi
Nawyki, przyzwyczajenia, negatywne myśli: zmiana ich na pozytywne, wspierające Ciebie

Nasilający się stres, przemęczenie: sam odkryjesz jak temu zaradzić, jak funkcjonować w stresie i sytuacjach przemęczenia

Nieśmiałość, brak pewności siebie i inne cechy osobowościowe nad którymi chcesz pracować,które chcesz rozwijać

Zwiększenie poczucia satysfakcji, energii, radości z życia
Pozostałe problemy dotyczące TWOJEGO ŻYCIA, kiedy pragniesz zmian na lepsze

           

Proces Life coachingu przebiega zwykle w etapach:
0. Sesja kontraktowa – ,,zerowa” To pierwsze spotkanie z klientem, które ma na celu wyjaśnienie czym jest coaching, zaprezentowanie oferty, wyjaśnienie szczegółów, ustalenie zasad współpracy.
1. Budowanie świadomości – to czas na to, abyś odkrył swój potencjał, to co już teraz masz, poznał swoje mocne strony, talenty, wartości, co jest w Tobie wyjątkowego. Popatrzysz na siebie z wielu różnych perspektyw. To także rozpoznanie i ustalenie Twoich prawdziwych potrzeb, celów, obszarów Twojego życia , nad którymi chcesz pracować
2. Planowanie działań – to etap pracy nad wybranym celem lub celami, które chcesz zrealizować. Tutaj odkryjesz swoją motywację do osiągnięcia celów, wszelkie możliwości ich osiągnięcia, zaplanujesz drogę do ich realizacji, będziesz mógł zidentyfikować i zapobiec przeszkodom, które mogą pojawić się. Sam wybierzesz najlepsze dla siebie rozwiązania.
3. Działanie – wdrażanie w życie wypracowanych przez Ciebie rozwiązań, planów, sposobów realizacji celów i ich weryfikacja
4. Podsumowanie coachingu, ewaluacja efektów uzyskanych dzięki coachingowi
opcjonalnie)- spotkanie Klienta z coachem po 3,4 miesiącach od zakończenia procesu, w celu sprawdzenia pozytywnego utrzymywania się efekty

Sesje coachingowe – 60- 90 minutowe, częstotliwość spotkań ustalana jest w zależności od potrzeb klienta, najczęściej raz w tygodniu lub co dwa tygodnie

W zależności Twoich preferencji spotkania osobiste (1:1) w wybranym przez Ciebie miejscu, rozmowy przez Skype, telefon lub sesje e-mailowe
Coaching „awaryjny – w razie potrzeby natychmiastowe wsparcie telefoniczne, kiedy potrzebujesz wsparcia i szybkiego przedyskutowania danej sprawy, kontakt  od poniedziałku do piątku
Materiały i kwestionariusze do samodzielnej pracy
Kontakt e-mail – nielimitowany kontakt e-mail od poniedziałku do piątku. Czas odpowiedzi do 24h.
Pełną dyskrecję, pełne zaufanie, bezpieczną, szczerą i partnerską relację
Po zakończeniu procesu up- sprawdzenie pozytywnego utrzymania efektu


Proces Business Coachingu trwa zazwyczaj 5-10 spotkań po 1,5 godziny, co tydzień, dwa tygodnie, w zależności od potrzeb klienta. Podczas sesji Business Coachingu z pewnością znajdziemy drogę do realizacji Twoich celów. Możemy pracować nad tematami takimi jak:

Zwiększenie efektywności, wydajności,poprawa wyników, realizacja planów
Planowanie strategiczne, nowe cele, droga do sukcesu
Zwiększenie motywacji i energii do pracy, praca nad poczuciem wypalenia zawodowego
Rozwój konkretnych umiejętności,cech potrzebnych do objęcia nowego stanowiska

Budowanie, rozwój i zwiększenie efektywności zespołów, poprawa komunikacji z zespołem i współpracownikami
Rozwój osobisty, odkrywanie potencjału wewnętrznego, rozwój zasobów, umiejętności i wyznaczanie nowych możliwości
Praca i jej przebieg, wszelkie trudności, doskonalenie wybranych obszarów

 

Dla kogo jest Business Coaching?

Dla managerów, prezesów, dyrektorów, osób zarządzających organizacją, kierowników wyższego i średniego szczebla, osób związanych z motywowaniem, kształtowaniem postaw i rozwojem  innych osób

    

W ramach oferty BUSINESS COACHINGU otrzymujesz:

Sesje coachingowe – 60- 90 minutowe, częstotliwość spotkań ustalana jest w zależności od potrzeb klienta, najczęściej raz w tygodniu lub co dwa tygodnie

W zależności Twoich preferencji spotkania osobiste (1:1) w wybranym przez Ciebie miejscu, rozmowy przez Skype, telefon lub sesje e-mailowe
Coaching „awaryjny – w razie potrzeby natychmiastowe wsparcie telefoniczne, kiedy potrzebujesz wsparcia i szybkiego przedyskutowania danej sprawy, kontakt  od poniedziałku do piątku
Materiały i kwestionariusze do samodzielnej pracy
Kontakt e-mail – nielimitowany kontakt e-mail od poniedziałku do piątku. Czas odpowiedzi do 24h.
Pełną dyskrecję, pełne zaufanie, bezpieczną, szczerą i partnerską relację

 


Coaching Kariery jest dla Ciebie, jeżeli:
• chcesz realizować swoje możliwości i umiejętności zawodowe, a czujesz, że „stoisz w miejscu”
• jesteś uczniem, studentem, absolwentem, na początku swojej drogi zawodowej,nie wiesz jeszcze dokładnie co chcesz robić, w którą stronę ścieżki zawodowej pójść, jaki kierunek studiów, jaki zawód wybrać
• Twoja praca, to czym się zajmujesz nie daje Ci satysfakcji, czujesz, że nie jest zgodna z Tobą
• chcesz odkryć swój potencjał, predyspozycje, talenty, mocne strony i wartości
• chcesz awansować, rozwijać karierę zawodową lub szukasz dla siebie nowych, zawodowych możliwości
• po przerwie chcesz wrócić na rynek pracy

Proces coachingu kariery przebiega zwykle w etapach:
1. Teraźniejszość: Jak jest teraz? Jakie już masz umiejętności, zasoby, talenty, możliwości. Następuje tu ustalenie tego jakie Twoje prawdziwe wartości i mocne strony
2. Wizja: Jak chciałbyś, aby wyglądała twoja zawodowa przyszłość? Co będziesz wtedy robił, jak będzie wyglądało twoje życie. Tutaj pomogę i odkryć co tak naprawdę pragniesz robić zawodowo, jaki jest Twój plan i wizja Twojej kariery i życia, jakie są Twoje potrzeby i wartości. Zobaczysz drogę zawodową, która da Ci spełnienie, popatrzysz na siebie z wielu różnych perspektyw.
3. Cele i omijanie przeszkód: Określisz cele, które pozwolą Ci osiągnąć to, co chcesz, będziesz wiedział jak omijać trudności w ich realizacji. Zyskasz energię i siłę do działania dzięki zmianie przekonań ograniczających na wspierające Ciebie i zaplanowaniu kto i co może Ci w tym pomóc.
4. Działanie: Stworzysz plan realnych, konkretnych, określonych w czasie działań, które sprawią, że osiągniesz swoje cele. Będę Cię wspierać ich realizacji

W zależności Twoich preferencji spotkania osobiste (1:1) w wybranym przez Ciebie miejscu, rozmowy przez Skype, telefon lub sesje e-mailowe
Materiały i kwestionariusze do samodzielnej pracy
Coaching „awaryjny – w razie potrzeby natychmiastowe wsparcie telefoniczne, kiedy potrzebujesz wsparcia i szybkiego przedyskutowania danej sprawy, kontakt  od poniedziałku do piątku
Kontakt e-mail – nielimitowany kontakt e-mail od poniedziałku do piątku. Czas odpowiedzi do 24h.
Pełną dyskrecję, pełne zaufanie, bezpieczną, szczerą i partnerską relację

Video


 


Member of group