powercoaching.plsitemap

Coaching

skuteczność

Osoby, które korzystają z coachingu są zadowolone z jego efektów i potwierdzają jego wysoką skuteczność: 

coachs57

1. Badanie ICF GLOBAL

 Badanie zostało wykonane przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie Międzynarodowej Federacji Zrzeszającej Profesjonalnych Coachów ICF Global (International Coach Federation) opublikowane w 2009r. W badaniu udział wzięło 2165 osób z 64 krajów. Klienci coachingu wskazali poprawę w obszarach:

 • pewność siebie (80%)
 • związki (73%)
 • kompetencje komunikacyjne (72%)
 • kompetencje interpersonalne (71%)
 • wydajność w pracy (70%)
 • równowaga życia zawodowego i osobistego(67%)
 • zdrowie, dobre samopoczucie (63%)
 • rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)
 • organizacja życia osobistego (61%)
 • zarządzanie firmą (61%)
 • zarządzanie czasem (57%)
 • efektywność zespołów (51%)

źródło: http://thumbnails.visually.netdna-cdn.com/why-coaching-works_511152677de0b.jpg

coach6

96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

Zwrot z inwestycji w coaching:

1. 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji, 2. prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, 3. średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

źródło: badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, 2009r. 

coach43

2. Raport The Economic Times

Biorąc pod uwagę ranking stu spółek (Fortune 100), The Economic Times przedstawił raport mówiący o tym, że dzięki wprowadzeniu i stosowaniucoachingu w firmach, ich wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) w coaching jest prawie sześć razy większy niż koszty wprowadzenia programów szkoleń, w tym:

 •  o 77% poprawiają się relacje między pracownikami,
 •  o 67% wzrasta efektywność pracy zespołowej,
 •  o 61% wzrasta satysfakcja z wykonywanej pracy .

coach09

3. Badanie przeprowadzone na 500 spółkach branży telekomunikacyjnej z listy rankingowej Fortune 500 (lista opracowywana i publikowana przez magazyn Fortune), wykazało, że wprowadzenie coachingu w firmach może podnieść wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa nawet do 529%.

źródło:Metrix Global ROI Study. USA: Metrix Global, LLC. CIPD (2004)

coach03

 4. Badanie A Better Perspective TM

Badanie zostało zrealizowane w 2009 roku na reprezentatywnej grupie składającej się 339 osób, które skorzystały, z coachingu lub/i były jego zleceniodawcami dla innych. Dowiedziono, że główne korzyści z coachingu dla osoby to:

 • poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)
 • podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)
 • pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)
 • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)
 • rozwój samoświadomości (42%)
 • wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)
 • lepsze rozumienie roli i celów (37%)
 • korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)

coach76

5. Główne korzyści z coachingu dla organizacji to:

pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby (79%) wzmocnienie osobistego zobowiązanego zaangażowania we własny rozwój (69%) wzrost wydajności organizacji (69%) podniesienie kreatywności/zdolności uczenia się oraz wiedzy (63%) wzrost rzeczywistej motywacji pracowników (57%) ułatwienie przyswojenia nowych stylów zarządzania i kultury organizacji (39%) wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami (35%)

źródło: http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_Coaching.htm

coach87

 

Video


 


Member of group